workshops

Kleintjekunst organiseert workshops voor volwassenen die met kinderen werken.

Spelend en onderzoekend ontdekken kinderen alles om hen heen. Het fantasiespel van jonge kinderen is onderzoekend, origineel en creatief. Dit fantasiespel vormt net als in de programma’s voor kinderen, het uitgangspunt van onze programma’s voor volwassenen.

Hoe breng je het creatieve onderzoek van kinderen verder, hoe geef je verdieping aan een experiment? Hoe stimuleer je associatief denken en hoe stimuleer je verbeeldingskracht door het gebruik van lichaamstaal, geluid, tactiele materialen en beweging? 

Kleintjekunst heeft drie workshops ontwikkelt voor pedagogisch medewerkers:

1. Fantasiegeluid workshop door Collin van den Broek

2. Speeltaal workshop door Collin van den Broek

3. Wonder Wandeling workshop door Tjitske Hemkes

4. Hoe stimuleer je met aanraking en spel de zintuiglijke ontwikkeling van jonge kinderen? (voor baby’s / peuters en kleuters) door Cathalijne Smulders en Tjitske Hemkes

Daarnaast bieden wij een begeleidingstraject aan voor pedagogisch medewerkers waarin ze getraind worden in het begeleiden van het creatieve onderzoeksproces van kinderen. Een begeleidingstraject wordt in samenwerking met de locaties samengesteld en kan bestaan uit observaties, individuele begeleiding van kunstenaars en workshops.

Info_workshop_pm'ers.pdf-1

Tjitske