Programma 4-6 jaar kleuters

Kleuters beginnen samen met anderen te spelen en leven in een heerlijke, grote fantasiewereld. Ze hebben meer besef van taal en begrijpen dat klanken bij woorden horen en kunnen zomaar spontaan een gesprek voeren en een mening verwoorden. Interacties met kleuters zijn dus taliger dan met peuters. Hier houden we rekening mee in onze programma’s. Kinderen benoemen meer en langer wat ze zien en ervaren.