programma's voor kleuters:
licht, beweging, geluid, vorm en kleur onderzoeken

uit het zintuiglijke spel van peuters ontwikkelt zich een meer bewust vormgevingsproces, waarin kleuters ontdekken dat vormen, muziek of dans-beweging betekenis kunnen hebben voor zichzelf en anderen. beeld, geluid en beweging wordt steeds meer een manier om ervaringen te delen. kleuters leren beweging en expressie te gebruiken om hun eigen belevingswereld vorm te geven. in onze programma's ligt de focus naast zintuiglijk spel hier meer op beheersing, zeggingskracht en expressie. daarnaast krijgt het benoemen een steeds belangrijker rol in het creatieve proces.

we werken met twee soorten programma's voor kleuters:
spelprogramma's:
hier staat onderzoekend spelen centraal; een kunstenaar activeert met een voorstelling in de klas en daarna mogen de kinderen het materiaal van de voorstelling onderzoeken. in de spelprogramma's wordt dans-beweging gecombineerd met (audio)visuele kunst, muziek en/of materialen. een spelprogramma duurt per groep 1 tot 3 uur. een spelprogramma kan eenmalig of in een serie worden uitgevoerd.

interactieprogramma's:
deze programma's hebben een andere opbouw. kleuters worden gezamenlijk, door middel van oefeningen, verleid om creatieve interacties aan te gaan met elkaar. het aanvoelen van elkaar en inlevingsvermogen, via non-verbale communicatie, staat centraal. dans-beweging wordt gecombineerd met materialen. een interactieprogramma duurt 1 uur en kan eenmalig of in een serie worden uitgevoerd.

trainingen:
we geven ook trainingen aan leerkrachten waarin we onze werkwijze en inzichten delen over hoe je onderzoekend spel en expressie van kleuters kunt activeren, initiëren, herkennen en verdiepen, middels spelvormen.