Met je lichaam kun je veel meer vertellen dan je denkt. Samen met de kinderen laat Collin fantasieverhalen ontstaan die je niet met woorden kunt vertellen.

Stilteverhaal – programma van Collin
Leeftijd: voor peuters 2-4 en kleuters 4-6 jaar

Wat kinderen ervan leren:
Experimenteren met lichaamshouding, rechtop/gebogen, snel/langzaam, rechte bewegingen/ronde bewegingen, hoog/laag.
Fysieke oriëntatie, leren ‘lezen’ van lichaamstaal, verbinding maken tussen lichaam en taal. Nieuwe woorden leren over het lichaam en begrippen benoemen.

Collin van den Broek is mime speler.
Hij studeerde aan de mime opleiding op De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en heeft een praktijkopleiding gedaan bij theatergroep DOX.

collin3_a4poster