nieuwsgierige kinderen met een oneindig creërend vermogen

Ieder kind heeft zintuiglijk spel, poëzie & fantasie nodig om zichzelf te ontwikkelen

Ieder kind kan zich creatief uitdrukken in dans-beweging, muziek of beeld

Alle manieren van creatieve zelfexpressie zijn bijzonder en gelijk

kleintjekunst werkt vanuit de visie dat jonge kinderen leren door te ervaren, met hun hele lichaam, in interactie met hun omgeving.
Onze werkwijze is gericht op het ontdekken, vormgeven en verdiepen van de eigenheid en creatieve ontwikkeling van ieder kind. we gaan uit van de kracht van kinderen en hun nieuwsgierige vermogen om te onderzoeken. (zie Het competente kind, Reggio Emilia). We willen dat kinderen hun eigenheid kunnen ontdekken, herkenning vinden en nieuwe vormen van expressie ervaren, Daarom zijn onze kunstprogramma’s verschillend. ieder kind kan er vanuit zijn of haar eigen interesse, ontwikkelniveau of achtergrond een weg in vinden, ook als je je de Nederlandse taal nog niet eigen hebt gemaakt. De basis is spelend leren en zintuiglijke communicatie, waarbij het waarnemen hoe jonge kinderen bewegen, spelen en zich voelen leidend is. We geloven dat identiteit en cultuur ontstaan in uitwisseling met elkaar, dichtbij elkaar (Hannah Arendt), daarom brengen we kunst en kinderen naar elkaar toe. we vinden ook dat Zintuiglijk spel en creatieve expressie een vrije ruimte en experiment nodig hebben. Wij hebben een rotsvast vertrouwen in het fantasiespel en vermogen van kinderen en volgen hun proces. de kunstenaar kijkt goed, stimuleert en brengt verdieping aan door te spiegelen of te variëren.