Kleintjekunst is een initiatief opgericht om jonge kinderen zoveel mogelijk kwalitatieve mogelijkheden te geven om hun kunstzinnige en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Met onze programma’s willen we kinderen stimuleren om hun verbeelding vorm te geven en uit te drukken. Dat doen we door ze in aanraking te brengen met professionele kunstenaars en ontwerpers die de kinderen, op een onderzoekende wijze, hun eigen beeldtaal, lichaamstaal laten ontdekken.

Kleintjekunst werkt vanuit de visie dat jonge kinderen leren door het opdoen van zintuiglijke ervaringen, met hun hele lichaam, in interactie met hun omgeving. Het is de rol van de volwassenen om jonge kinderen zoveel mogelijk tijd, ruimte en begeleiding te geven om op een vrije manier materie te ontdekken en spelend te experimenteren met creatieve vaardigheden en de beginselen van artistieke strategieën en vormgevingsprincipes.

Daarbij leggen we de nadruk op het stimuleren van zintuiglijk en fysiek onderzoekend spel en een open, nieuwsgierige, onderzoekende houding. We vinden het belangrijk dat kinderen in de programma’s gestimuleerd worden om hun eigen dansbeweging, vormtaal en beeldtaal te ontdekken en te verdiepen. 

Daarbij maken we gebruik van non-verbale communicatie; overdracht gaat via het lichaam, gebaar, mimiek. Dat doen omdat we alle kinderen willen betrekken, ook de kinderen die zich nog niet uit kunnen drukken in taal.  

Daarnaast besteden we veel aandacht aan interactie, samenwerken, je in elkaar inleven en je in de ander verplaatsen.