Loveday is theatermaakster en ze speelt trompet. Haar programma heet ‘Hatsjie!’. Door middel van theater verbeeldt ze grappige geluiden zoals niezen of zoemen en laat ze kinderen op verschillende zintuigelijke manieren bewegen op geluid.

Hatsjie – programma van Loveday
Leeftijd: voor peuters 2-4 en kleuters 4-6 jaar

Loveday Smith is theatermaakster en actrice.
Ze studeerde aan East 15 Acting School in Londen.
www.orangeteatheatre.com/ensemble/loveday-smith

KK_posters_A5_LOVEDAY