baby en dreumes programma's licht, beweging, geluid, vorm en kleur ervaren

hele jonge kinderen zijn gevoelig voor sfeer en reageren direct op lichaamstaal, beelden, geluiden, beweging en tast. ze communiceren met de wereld om zich heen op een lichamelijk, zintuiglijk en non-verbaal niveau. ze reageren subtiel op de klank of timbre van een stem of het ritme van een zin. ook letten ze op de vorm van een gezicht en veranderingen in lichaamshouding, mimiek, spierspanning en gebaren.

in onze programma's voor baby en dreumes willen we hen sensomotorische en zintuiglijke ervaringen op laten doen met muziekinstrumenten, geluid, kleur, lichaamsbeweging (dans) en licht. Daarbij werken we we met lichaamstaal, beweging en materialen die zintuiglijk spel oproepen.

met rust, beweging en herhaling bouwen we voorzichtig interacties op en laten de allerjongsten spelen en onderzoeken.

tijdens een serie bezoeken van een kunstenaar in de groep komen de allerjongsten in aanraking met een variatie aan kunstvormen.

een bezoek duurt ongeveer 30 minuten