Programma's

In de programma’s van Kleintjekunst werkt iedere kunstenaar met een kader, waarbinnen jonge kinderen de ruimte krijgen om zintuiglijke ervaringen op te doen. Met nieuwe woorden, bewegingen, klanken, kleur, licht, materialen, beelden en instrumenten, creëren kunstenaars een sfeer en een context waardoor de verbeelding wordt aangesproken en het zelf-onderzoekende spel van kinderen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. De programma’s ontstaan in uitwisseling en interactie met de kinderen en kunstenaars communiceren zoveel mogelijk met lichaamstaal, geluiden, mimiek en vorm. We werken met abstracte onderwerpen om kinderen de ruimte te geven om te associëren en verschillende betekenissen te onderzoeken. De programma’s worden gegeven in een serie, waarbij iedere keer een andere kunstenaar een bezoek brengt aan de groepen.

0-2 jaar baby en dreumes

Hele jonge kinderen zijn heel gevoelig voor sferen en reageren op tast, lichaamstaal en beweging. Zolang ze nog niet de betekenis van taal kennen, communiceren ze met de wereld om zich heen op een lichamelijk, zintuiglijk en non-verbaal niveau.

Peuters gaan volledig op in experimenteren en ontdekken. Ze denken en reageren veelal intuïtief en leren de wereld om zich heen kennen via hun zintuigen. Peuters leren hoe iets werkt door te wrijven, schudden, kloppen, tikken en bewegen.

2-4 jaar peuter

4-6 kleuter

Kleuters beginnen samen met anderen te spelen en leven in een heerlijke, grote
fantasiewereld. Ze hebben meer besef van taal en begrijpen dat klanken bij woorden
horen en kunnen zomaar spontaan een gesprek voeren en een mening verwoorden.
Interacties met kleuters zijn dus taliger dan met peuters. Hier houden we rekening
mee in onze programma’s. Kinderen benoemen meer en langer wat ze zien en
ervaren.