hoe stimuleer je spel? hoe breng je verdieping in zintuiglijk onderzoek?

jonge, onderzoekende kinderen hebben volwassenen nodig die hun zintuiglijke spel en pril onderzoek kunnen begeleiden. volwassen begeleiders observeren en volgen het spel en creatieve onderzoeksproces van kinderen aandachtig, leven zich in, spelen mee en weten hoe ze spel kunnen verdiepen. Voor het begeleiden van dit belangrijke proces hebben we een workshop ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten van het primair onderwijs.

In de workshop onderzoeken we samen hoe je met materiaal, je eigen lichaamstaal, beweging, gebaar, mimiek en geluid het spel van kinderen kunt stimuleren. We gaan in op hoe je jonge kinderen in de flow krijgt en houdt, welke materialen een onderzoek uitlokken en wat kinderen leren van spel en hoe je het kunt verdiepen. Dat doen we op een praktische manier; door zelf te experimenteren met materialen, beweging en non-verbale vormen van overdracht. Ook reflecteren we samen op ervaringen. We maken hierbij gebruik van ONZE EIGEN SELECTIE aan MATERIALEN.

de workshop varieert in duur van 1,5 tot 3,5 uur.