vormbare materialen die zintuiglijk spel uitlokken zoals water, licht, inkt en klei

in onze programma's werken we met eenvoudige en vormbare materialen, die allerlei vormen aan kunnen nemen. bijvoorbeeld papier, licht, water, inkt, klei, potlood, doek, folie en touw. deze materialen lokken spel en zintuiglijk onderzoek uit. jonge kinderen gebruiken ze in zowel beeldend, manipulerend, constructief als onderzoekend spel. we hebben de materialen, die we gebruiken in onze programma's, verzameld in een materialenkist.

deze kist is te koop, met een mooie handleiding erbij.
Naast de materialen werken we ook met muziekinstrumenten zoals saxofoon, viola, darbuka en percussie. kinderen maken ook zelf eenvoudige instrumenten. en als laatste werken we met audiovisuele media, zoals speakers, beamer, loopstation en (live) geprojecteerde camerabeelden.