Filosofie

Zintuiglijk, abstract en non-verbaal
Iedere voorstelling biedt een kader en een sfeer waarbinnen kinderen de ruimte krijgen om zintuiglijke ervaringen op te doen en te experimenteren met verschillende vormen van beweging, klank, ritme, beeld, vorm of kleur. Met nieuwe beelden, klanken, tactiele materialen en instrumenten prikkelt de kunstenaar de verbeelding van de allerjongsten. We werken met abstracte onderwerpen om kinderen de ruimte te geven vele betekenissen en functies te onderzoeken waardoor vaardigheden zoals creatief waarnemen, associatief denken en motorische vaardigheden worden aangesproken. We zoeken niet naar een coherent verhaal maar naar een abstracte sfeer en een non verbale opeenvolging van beelden of geluiden die meerdere interpretaties kunnen hebben. Objecten, materialen en het lichaam nemen in interactie met de kunstenaar en de kinderen allerlei vormen aan, maar er wordt enkel gesuggereerd. Alles blijft open voor interpretatie en invulling door de fantasie. We geven de voorkeur te werken met eenvoudige materialen die allerlei vormen kunnen aannemen zoals het lichaam, textiel, licht en materialen zoals papier.

Interactief
We vinden het belangrijk dat de voorstellingen in onderlinge interactie tussen de kunstenaar en de kinderen ontstaan. De kunstenaars communiceren met dans en beweging, geluid en vormentaal en dagen de kleintjes uit tot initiatief nemen. Spontane initiatieven worden door de kunstenaar opgepakt of gevolgd of er wordt een nieuw element ingebracht. Zo ontstaat er een dialoog waarin de kinderen ruimte krijgen zelf hun eigen mogelijkheden te ontdekken.

Nieuwsgierig en onderzoekend
Om hun eigen creativiteit goed te verkennen is het essentieel dat kinderen binnen de voorstelling de ruimte krijgen om zelf en met elkaar de kunstdiscipline die de kunstenaar meebrengt zintuiglijk te onderzoeken. Daarom creëren we met onze programma’s steeds opnieuw, met klank, licht, beweging, kleur en vorm, een tijdelijke omgeving die nieuwsgierig, abstract, warm, en veranderlijk is, onderzoek en improvisatie en faciliteert en alle zintuigen betrekt. Zo willen wij kinderen begeleiden om in een veilige omgeving te fantaseren en vaardigheden zoals creatief waarnemen, associatief denken, nieuwsgierigheid, sensitiviteit, empathie en flexibiliteit verder tot ontplooiing te brengen.

Van de voorstellingen  kunnen de kinderen veel leren. In een tijdelijk kader wordt hun creatieve, muzikale en beeldende ontwikkeling aangesproken. Samen met de kunstenaars onderzoeken ze hun eigen kunstzinnige mogelijkheden. Ze ontdekken de zintuiglijke aspecten van verschillende materialen, texturen en kleuren. Ze proberen klanken, ritme en dynamiek uit. Ze mogen materialen aanraken en uitproberen. Ze zien nieuwe beelden, ervaren nieuwe manieren van bewegen en uitdrukken en ze leren een esthetische waardering geven.

Om de aansluiting met de lesmethodiek van peuterspeelzalen en primair onderwijs te waarborgen, werken we met de door SLO opgestelde leerdoelen voor het jonge kind.

 

 

IMGP9166