programma’s


Iedere kunstenaar werkt met een programma, waarbinnen jonge kinderen tijd en ruimte krijgen om materialen te onderzoeken en te spelen met geluid, beweging, ritme, beeld of vorm. De programma's hebben namen als Lichtgewicht of Kriebellijnen. In het programma Lichtgewicht bijvoorbeeld, onderzoeken de kinderen samen met een danser hoe dingen bewegen in de lucht. Ze spelen met de lucht van de adem, de beweging van lucht in je lichaam als je ademhaalt en met lichte materialen, die door de ruimte zweven. In het programma Kriebellijnen onderzoeken kinderen samen met een muzikant hoe je geluid kunt tekenen.

Heb je interesse? info@kleintjekunst.com
kun je geluid
tekenen?

welke geluiden
hoor je
als je blaast?


0-2 jaar

Duur: +/- 30 min


Je zintuigen zijn jouw verbinding naar de wereld om je heen. Tastend, met je mond, je ogen, je oren en je kleine lichaam verzamel je zintuiglijke ervaringen. Je leert en begrijpt met je hele lichaam, je ogen, met je mond, met je neus.

In onze programma's voor baby en dreumes laten we ze sensomotorische en zintuiglijke ervaringen op doen met geluid, instrumenten, materialen, geur en dansbeweging en licht. Daarbij werken we met lichaamstaal, beweging en geluid. Speels, met rust, beweging en herhaling bouwen we voorzichtig interacties op en moedigen we de allerjongsten aan om te spelen, te onderzoeken en hun beweging te oefenen.


‘‘Je wordt zelf een kind tijdens de voorstelling en je doet nieuwe inspiratie op.’’

Dayenne, PM'er Kindercentrum Wereldkids


2-4 jaar

Duur: 60 min

Peuters ontdekken de wereld om zich heen intuïtief door via hun zintuigen te ervaren, door materialen te ontdekken en door middel van fantasiespel en nabootsen. Ze wrijven, tasten, schudden, slepen, tikken en bewegen en gebruiken daarbij hun hele lichaam. In onze peuterprogramma's oefenen we de zintuigen. Kunstenaars onderzoeken en experimenteren samen met peuters. De kunstenaar wakkert met materialen, geluid en beweging een zintuiglijk spel aan in de groepsruimte en de kinderen worden daarmee gestimuleerd om hun eigen lichaamstaal en beeldtaal te ontdekken.


‘‘Wij willen de kinderen altijd woorden leren. De kunstenaars geven de kinderen geen woorden maar ervaringen, waar de kinderen uit zichzelf woorden aan geven: 'wikkelen', 'verstoppen', 'onder', 'stippen', 'regen.' Daarnaast wordt hun hele lichaam betrokken; ze duwen, trekken, draaien, en balanceren met de materialen en gaan samen om in een ervaring.”


⏤ Pedagogisch medewerker van El Kadisia over het programma 'Lila' van kunstenaar Lola4-6 jaar 

Duur: 60 min

Uit het zintuiglijke spel van peuters ontwikkelt zich een meer bewust vormgevingsproces, waarin kleuters ontdekken dat vormen, muziek of dans-beweging betekenis kunnen hebben voor zichzelf en anderen. Beeld, geluid en beweging wordt steeds meer een manier om ervaringen te delen. Kleuters leren beweging en expressie te gebruiken om hun eigen belevingswereld vorm te geven. In onze programma's voor kleuters ligt de focus naast zintuiglijk ervaren iets meer meer op beheersing, zeggingskracht en expressie. Daarnaast krijgt het benoemen een steeds belangrijker rol in het creatieve proces.

‘‘Het is inspirerend hoe de kunstenaars de nieuwsgierigheid van kinderen opwekken met dans-beweging, met gebaren, door materialen te vervormen en door geluid te maken. Deze eenvoudige manier van provocatie, door te werken vanuit verwondering, zal ik ook in mijn lessen vaker toepassen.’’

⏤ Kleuterleerkracht Amsterdam International Community SchoolWe werken met twee soorten programma's voor kleuters:


Onderzoekend leren

In deze programma’s staat onderzoekend spelen centraal; een kunstenaar activeert met een voorstelling in de klas en daarna mogen de kinderen het materiaal van de voorstelling onderzoeken. In de spelprogramma's wordt dans-beweging gecombineerd met (audio)visuele kunst, muziek en/of materialen. Een spelprogramma duurt per groep 1 tot 3 uur. Een spelprogramma kan eenmalig of in een serie worden uitgevoerd.

Interactie programma’s
Deze programma's hebben een andere opbouw. kleuters worden gezamenlijk, door middel van oefeningen, aangemoedigd om creatieve interacties aan te gaan met elkaar. Het aanvoelen van elkaar en inlevingsvermogen, via non-verbale communicatie, staat centraal. Dans-beweging en geluid worden gecombineerd met materialen. Een interactieprogramma duurt 1 uur en kan eenmalig of in een serie worden uitgevoerd.